SLOBYT Bora

BORA

BORA – Professional training of technical skills, Rosenheim, Germany Február 2019 Mgr. Ivana Terefenko Majorová Firma BORA je dodávateľom moderných, inovatívnych a spoľahlivých odsávačov pár, varných dosiek a rôznych kuchynských spotrebičov. V prvej polovici februára 2019 sme sa zúčastnili profesiona?lneho tre?ningu zruc?ností ohl?adom nove?ho sortimentu a nových technolo?gií. Naučili sme sa využívať produkty firmy v…