Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje sa spracovávajú podľa novely Zbierky zákona č.18/2018